...bo Ziemia jest pełna tajemnic!
Przedsiębiorstwo Geologiczne
GWARANTUJEMY TERMINOWOŚĆ, SOLIDNOŚĆ ORAZ PROFESJONALIZM ŚWIADCZONYCH USŁUG
Przekonaj się
Ostatnie realizacje

OFERTA

 

Opracowywanie:
1. Projektów prac geologicznych oraz dokumentacji:
- geologiczno-inżynierskich,
- złożowych,
- hydrogeologicznych,
- dla potrzeb pomp ciepła,
- na potrzeby likwidacji otworów wiertniczych, studni i ujęć.
2. Dokumentacji geotechnicznych.
3. Opinii dla potrzeb instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ).
4. Wyceny wartości informacji geologicznej.
5. Badania geotechniczne dotyczące rodzaju, stanu i zagęszczenia gruntu:
- sondowania dynamiczne i dynamiczno-obrotowe (SLVT),
- lekka płyta dynamiczna HMP,
- płyta sztywna VSS.
6.Terenowe badania hydrogeologiczne:
-kartowanie hydrogeologiczno-sozologiczne,
-pomiar głębokości do zwierciadła wody w studniach,
-oznaczanie temperatury oraz podstawowych wskaźników chemizmu wody:
odczyn pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie.
7. Kompleksowa obsługa geotechniczna budów.
8. Nadzory na wierceniami:
- poszukiwawczymi: złożowymi i hydrogeologicznymi,
- studziennymi oraz dla potrzeb pomp ciepła,
- geologiczno-inżynierskimi i geotechnicznymi,
- geologiczno-środowiskowymi i geochemicznymi,
- próbnymi pompowaniami.
9. Geologiczna obsługa kopalń odkrywkowych.